Бронхоальвеолярний лаваж (БАЛ). Мікробіологічне дослідження (напівкількісний метод). Аероби, анаероби, гриби Candida spp. Антибіотикограма/ антимікотикограма ¹*

ПАТ10026
554,00
грн.